Din unik & framtid mötesplatsen

"Det handlar om mångfald, vara fri, integrera sig, uppleva och hitta sin väg"

Vad vi gör

Att främja jämställdhet och inkludering

Vi strävar efter att skapa ett samhälle där alla människor har lika möjligheter och inkluderas oavsett kön, etnicitet eller bakgrund.

Övriga

Barn, ungdom och nyalander i fokus.

 
skapa en bro för integration
ORGANISERA OCH PLANERA AKTIVITETER
UTBILDA UNGA LEDARE

Mer oss vad vi gör

Vi driver projekt och kampanjer för att påverka samhället positivt och skapa en hållbar framtid.

 
påverkar politiska beslut vid frågor om jämställdhet och inkluderin
erbjuder olika kurser för att stötta och guida medlemmarna till framgång.
främjar hälsa och välbefinnande genom aktiviteter som yoga, promenader och kostrådgivning.