Din unik & framtid mötesplatsen

"Det handlar om mångfald, vara fri, integrera sig, uppleva och hitta sin väg"

Idrott & Läsning - Första Halvlek

Bakgrund
Regeringens läsfrämjandesatsning bygger på att idrottsföreningar samverkar med region-, läns- och folkbibliotek för att tillgängliggöra litteratur för idrottande pojkar och flickor. Syftet är att väcka intresse för litteratur och läsande och bidra till ökad läsfärdighet och läslust.
Syfte
Första Halvlek är en pilot projekt som bedrivs av Simon Sportklubb och har för syfte att uppmuntra barn och ungdomar till läsande. Under de kommande sex månader kommer vi att testa och pröva på olika typ av aktiviteter som riktas både till möte och samtal med föräldrar med syfte att öka deras motivation i barnens läsande, och aktiviteter för barn och ungdomar med syfte att öka deras intresse samt motivation för läsande.
Mål
Vi har som mål att kunna identifiera och motiverad ett tiotal barn som kan kombinera deras idrottande med läsning utifrån deras egna intresse.

Projekt på gång

Föreningen jobbar just nu med två projektbeskrivningar. Det första är ett projekt med hälsoinriktning. Den andra är ett projekt för att sprida information om heder relaterade våld. Mer information om dessa projekt och andra projekt möjligheter kommer att publiceras kontinuerlig i denna sida.


Studiebesök till vår förening blev internationell sammarbete
Mer information om på vilka sätt skulle vi kunna samarbete med San Pedro kommun i San Salvador El Salvador huvudstad kommer vi att publicera snart. Mycket intressanta och enkla former för sammaberte har diskuterats framförallt i två område. 

Förstudie om Jämställdhet Kunskap

Sedan en tid tillbaka Föreningen Simon Viva har haft ett antal samtal med kvinnor och tjejer i och utanför område som signalerade stor oro bland tjejer som upplever både icke jämställda villkor i olika typ av samhällets resursfördelning och förekommande odemokratiska värderingar. Vi har jobbat fram ett årsprogram och i den första delen upplyser vi det villkoren som gäller utifrån kommunens Jämställdhets perspektiv och aktivera tjejerna med syfte att sprida vidare dessa villkor och skapa debatt. 

BTQ Forum i Förorten - HT 2024

Vi startar ett forum i Vivalla med tema HBTQ. En gång i månad kommer föreningen Simon Viva att träffa människor som frivilliga kommer och vill diskutera HBTQ frågor utifrån sina egna erfarenheter, perspektiv, inställningar och om hur Sverige lagstiftning ser ut. Gruppen kommer att ledas av en ledare. Gruppen kommer att träffa på Graffitti rummet.

Projekt - Inget Hindrar Mig!

Inget hindra mig är en lokalprojekt som syftar föra att både bryta isolering och uppmuntra personer med funktionsnedsättning till olika fritidsaktiviteter och förbättra livsvillkor och livskvalitet

Måleri

Prova på Konst i Vivalla - Måleri och skapande för barn från 6 till 10 år
Region Örebro Län har beviljat projektmedel för att jobba med barn och konst i Vivalla. Ni är välkomna att besöka oss på våra aktiviteter.