Din unik & framtid mötesplatsen

"Det handlar om mångfald, vara fri, integrera sig, uppleva och hitta sin väg"

Projekt på gång

Föreningen jobbar just nu med två projektbeskrivningar. Det första är ett projekt med hälsoinriktning för äldre kvinnor. Den andra projekt är Odla-in och som har för syfte är att öka kunskap om odling och entreprenörskap. Mer information om dessa projekt och andra projekt möjligheter kommer att publiceras kontinuerlig i denna sida.

Odla-in – Den gröna vägen till inkludering

Projektet och metoden Odal-In är en konceptet som bygger på ”mixaktiviteter” med vis nya och innovativa processer, där praktik och teorin varvas med studier, samtal, studiebesök och entreprenella verksamheter, individuellt eller i grupp.

Förstudie om Jämställdhet Kunskap

Sedan en tid tillbaka Föreningen Simon Viva har haft ett antal samtal med kvinnor och tjejer i och utanför område som signalerade stor oro bland tjejer som upplever både icke jämställda villkor i olika typ av samhällets resursfördelning och förekommande odemokratiska värderingar. Vi har jobbat fram ett års program och i den första delen upplyser vi det villkoren som gäller utifrån jämställdhets perspektiv. Huvudsyftet är att aktivera tjejerna att sprida vidare dessa villkor och skapa debatt.

BTQ Forum i Förorten - HT 2024

Vi startar ett forum i Vivalla med tema HBTQ. En gång i månad kommer föreningen Simon Viva att träffa människor som frivilliga kommer och vill diskutera HBTQ frågor utifrån sina egna erfarenheter, perspektiv, inställningar och om hur Sverige lagstiftning ser ut. Gruppen kommer att ledas av en ledare. Gruppen kommer att träffa på Graffitti rummet.

PROJEKT INGET HINDRAR MIG!

Inget hindra mig är ett lokalprojekt som syftar till att både bryta isolering och uppmuntra personer med funktionsnedsättning till olika fritidsaktiviteter och förbättra livsvillkor och livskvalitet.