Din unik & framtid mötesplatsen

"Det handlar om mångfald, vara fri, integrera sig, uppleva och hitta sin väg"

Vem kan bli medlem?

Alla som har en åsikt baserad på alla människors lika värde och demokrati kan bli medlem i föreningen Simon Viva. Du kan kontakta oss på e-post: info@simonviva.se

Vad kostar det?

Ungdomsavgift                  50:- per år
Vuxenavgift                     100:- per år
|Organisationsavgift         500:- per år
Koloniavgift                      150:- per år
Stödavgift                        500:- uppåt per år

Ansök om medlemskap