Din unik & framtid mötesplatsen

"Det handlar om mångfald, vara fri, integrera sig, uppleva och hitta sin väg"

Aktuellt och evenemang

Unik evenemang

" Samtalserier"
Boka din plats genom att kontakta oss.

Kommer snart!

För mer informationer, vanliga kontakta eller ring

Jobb annons

Vi söker dig" en Värdinna"-

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa erbjudanden!

olika aktiviteter hos oss

Utbildning och

mentorprogram

Vi erbjuder studiecirklar och mentorskap för att stötta och guida medlemmarna till framgång.

Hälsosam livsstil

Vi främjar hälsa och välbefinnande genom olika typer av aktiviteter som motion,  kostrådgivning och lokalodling. 

UnGDOMSEngagemang

Vi driver projekt och kampanjer för att påverka ungdomarna positivt och skapa en
bra framtid.

Hållbart Utveckling

Hållbart utveckling är det begreppet som kommer att vidröra fler och fler människor i den takten som flera kommer att bli medvetna om dess innebördet Föreningen Simon Viva kommer att lyfta upp frågan bland sina medlemmar och arrangera olika typ evenemang med syfte att öka medvetenhet om frågan

VÅR FÖRBINDELSE TILL AGENDA 2030

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa

PARTNERS & SAMARBETSORGANISATIONER

Vi behöver dig

Tillsammans är vi starka

kONTAKTA OSS

 
FÖRENING SIMONVIVA

# Simonviva # Simonsk # Förening SimonViva